Obstipasjon

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Kjent allergi el. cøliaki? Mistanke om nevromuskulær sykdom? Tidl. behandling?

Aktuelt: Avføringsvaner. Utvikling av symptomer. Spisevansker? Vekststagnasjon? Sosial funksjon?

Funn: Oppfylninger i abdomen? Høyde og vekt.

Suppl. us: Percentilskjema

Vurdering: Pasienten henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Kjent allergi el. cøliaki? Mistanke om nevromuskulær sykdom? Tidl. behandling?

Aktuelt: Avføringsvaner. Utvikling av symptomer. Spisevansker? Vekststagnasjon? Sosial funksjon?

Funn: Oppfylninger i abdomen? Høyde og vekt.

Suppl. us: Percentilskjema

Vurdering: Pasienten henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • lav alder
 • sen mekoniumavgang
 • dårlig trivsel
 • mistanke om nevromuskulær sykdom
 • mistanke om allergi eller cøliaki
 • spisevansker
 • vekststagnasjon
 • grad av påvirkning av sosial funksjon, eventuelt skolefravær
Vurder å ikke gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten med tilbakemelding til fastlege dersom det ikke er prøvd mykgjørende behandling i primærhelsetjenesten og barnet ellers virker somatisk frisk.

Søk i NEL for "Obstipasjon"

Andre profesjonelle Vis 31 treff »

Sykepleie Vis 33 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 20.01.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse inklusive prøver og rådgivning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • sen mekoniumavgang
 • dårlig trivsel
 • mistanke om nevromuskulær sykdom
 • mistanke om allergi eller cøliaki
 • spisevansker
 • vekststagnasjon
 • grad av påvirkning av sosial funksjon, eventuelt skolefravær

Vurder å ikke gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten med tilbakemelding til fastlege dersom det ikke er prøvd mykgjørende behandling i primærhelsetjenesten og barnet ellers virker somatisk frisk.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen