Kommunal Diapol *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Etnisitet, arveligeht. Røyk. Alkohol.  

Anamnese: Komorbiditet. DM-komplikasjoner?  

Aktuelt: DM-historikk. Tidligere  og nåværende  behandlinger.

Funn: Høyde. Vekt. BMI.

Suppl. us: Anti-GAD, C-peptid, TSH, HbA1c, Krea, lipidstatus. Andre prøvesvar. DM-dagbok.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Etnisitet, arveligeht. Røyk. Alkohol.  

Anamnese: Komorbiditet. DM-komplikasjoner?  

Aktuelt: DM-historikk. Tidligere  og nåværende  behandlinger.

Funn: Høyde. Vekt. BMI.

Suppl. us: Anti-GAD, C-peptid, TSH, HbA1c, Krea, lipidstatus. Andre prøvesvar. DM-dagbok.

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Tilbudet gjelder Innbyggere i Sarpsborg  

Disse henvises/overføres til kommunal diabetes og sårpoliklinikk:

  • Pasienter med diabetes type 1 og 2 med eller uten insulinbehandling som ellers ville vært henvist spesialisthelsetjenesten
  • Pasienter med diabetessår
  • Pasienter over 15 år og som er bosatt i Sarpsborg kommune
  • Pasienter som går på poliklinikken ved SØ og som overføres etter eget ønske

Disse må henvises Sykehuset Østfold:

  • Gravide
  • Barn til og med 15 år
 

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.