Nevroborreliose

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese: Behandlingsforsøk?

Aktuelt: Debut og varighet av symptomer Flåttbitt?

Funn: AT? Lymfadenopati? Erytem? Nevrologiske utfall?

Suppl. us: Hb, SR, hvite, TPK? Ev. relevant serologi Ev. biopsi og histologisvar CT thorax/abdomen/bekken (ved mistanke om malign sykdom)

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese: Behandlingsforsøk?

Aktuelt: Debut og varighet av symptomer Flåttbitt?

Funn: AT? Lymfadenopati? Erytem? Nevrologiske utfall?

Suppl. us: Hb, SR, hvite, TPK? Ev. relevant serologi Ev. biopsi og histologisvar CT thorax/abdomen/bekken (ved mistanke om malign sykdom)

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • klare fokalnevrologiske utfall
 • tegn til radikulitt eller meningitt
 • flåttbitt eller erythema migrans i anamnesen
 • nevrologiske manifestasjoner
 • artritt
 • akrodermatitt

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 21.10.2020
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klare fokalnevrologiske utfall
 • tegn til radikulitt eller meningitt
 • flåttbitt eller erythema migrans i anamnesen
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • flåttbitt eller erythema migrans i anamnesen
 • nevrologiske manifestasjoner
 • artritt
 • akrodermatitt

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen