Diabetes I , nyoppdaget

(T89)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Familiedisposisjon?

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Debut? Utvikling? Symptomer? Behandling? Problemer? Konsekvenser?

Funn: BMI. Organstatus med særlig vekt på sirkulatoriske forandringer. BT. Percentilskjema må vedlegges

Suppl. us: BS, HbA1c, lipidverdier, krea, ev. Alb/ kreatininratio (ACR), C-peptid . Urin - glukose, ketoner, mikroalbumin

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Familiedisposisjon?

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Debut? Utvikling? Symptomer? Behandling? Problemer? Konsekvenser?

Funn: BMI. Organstatus med særlig vekt på sirkulatoriske forandringer. BT. Percentilskjema må vedlegges

Suppl. us: BS, HbA1c, lipidverdier, krea, ev. Alb/ kreatininratio (ACR), C-peptid . Urin - glukose, ketoner, mikroalbumin

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • dårlig blodsukkerregulering
Øyeblikkelig hjelp ved:
 • akutte metabolske forstyrrelser og/eller svær hyperglykemi
 • graviditet
 • akutte komplikasjoner
 • dårlig blodsukkerregulering
 • komorbiditet

Søk i NEL for "Diabetes"


Symptomer Vis 100 treff »

Sykepleie Vis 51 treff »

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.09.2018

Diabetes - mellitus type 1, kjent fra før (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk behandling og veiledning/opplæring.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppstått eller akutte diabetesfotproblem
 • hypoglykemiproblem
 • meget dårlig blodsukkerregulering
 • økende øyeproblem
 • økende nyreproblem
 • alkohol-/stoffmisbruk
 • psykososiale forhold
 • kognitiv svikt
 • graviditetsønske

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved akutte metabolske forstyrrelser og/eller stor hyperglykemi.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.09.2018

Diabetes type 1 (T89)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved stabil diabetes type I
 • Kortvarige egenmeldinger eller sykmeldinger kan være nødvendig ved symptomgivende blodsukkersvingninger.
 • Sykmelding kan være nødvendig i inntil 3 uker I forbindelse med diagnose og oppstart av behandling.
 • Hvis arbeidskravene ikke kan tilpasses, kan skifte av arbeid være ønskelig eller nødvendig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen er det meldeplikt. For noen kan dette medføre behov for å skifte arbeid.
 • Ved sykdom med komplikasjoner, må disse ses på som egne tilstander med tilhørende behov for sykmelding.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Endokrinologi, Postboks 300, 1714 GRÅLUM

Rolle RT Funksjon Mobil Status
Rådgivning Endokrinologi

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Kontaktlegeordning, Endokrinologi

Tjeneste Kontaktlegeordning med direkteanrop og SMS er foreløpig ikke aktivert for denne avdeling.