HBO- Buk / bekken *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Klarer 6 ukers opphold på hotell? Trenger ledsager? Røyk? Rus?

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Kreftdiagnose og -behandling. Symptomer fra blære, tarm el. bekkenring?

Funn: Høyde, vekt og BMI.

Suppl. us: RTG-thoraks. Ev. Spirometri, ECCO, nedre endoskopi, cystoskopi og CT/MR.

Vurdering: Pasient uten kontraindikasjoner henvises til HBO

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Klarer 6 ukers opphold på hotell? Trenger ledsager? Røyk? Rus?

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Kreftdiagnose og -behandling. Symptomer fra blære, tarm el. bekkenring?

Funn: Høyde, vekt og BMI.

Suppl. us: RTG-thoraks. Ev. Spirometri, ECCO, nedre endoskopi, cystoskopi og CT/MR.

Vurdering: Pasient uten kontraindikasjoner henvises til HBO

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Kontraindikasjonar for HBO
 • KOLS klasse: Gould 2b eller verre
 • Hjertesvikt: NYHA-klasse III-IV
 • Emfysematøse bullae på RTG-thoraks
 • Underventilerte lungeavsnitt (statiske atelektaser blir akseptert)
 • Pneumothorakskappe
 • Aktiv cancersykdom
 • Bleomycinterapi i sykehistorien
 • Pågående bruk av Antabus
 • Kunstige ørebensknokler (må vurderes av operatøren om de vil tåle trykksetting)
 • Graviditet
Merknad
 • Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv HBO-behandling er lagt til Haukeland universitetssykehus, dit alle pasienter skal henvises ved indikasjon for planlagt HBO.
 

 

Kilde: Yrkesmedisinsk avd, Haukeland


Rutinemessig oppfølging av grunnlidelsen.
Ikke behov for ekstra oppfølging etter HBO-behandling..

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Kirurgi, Postboks 300, 1714 GRÅLUM

HF-regionen har foreløpig ikke aktivert tjenesten direkteanrop og SMS for denne avdeling.

Urologi, Postboks 300, 1714 GRÅLUM

HF-regionen har foreløpig ikke aktivert tjenesten direkteanrop og SMS for denne avdeling.

Fordøyelsessykdommer, Postboks 300, 1714 GRÅLUM

Rolle RT Funksjon Mobil Status
Rådgivning- Gastromedisin

Fødselshjelp og kvinnesykdommer, Postboks 300, 1714 GRÅLUM

HF-regionen har foreløpig ikke aktivert tjenesten direkteanrop og SMS for denne avdeling.

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Kontaktlegeordning, Kirurgi

Tjeneste Kontaktlegeordning med direkteanrop og SMS er foreløpig ikke aktivert for denne avdeling.

Kontaktlegeordning, Urologi

Tjeneste Kontaktlegeordning med direkteanrop og SMS er foreløpig ikke aktivert for denne avdeling.

Kontaktlegeordning, Fordøyelsessykdommer

Tjeneste Kontaktlegeordning med direkteanrop og SMS er foreløpig ikke aktivert for denne avdeling.

Kontaktlegeordning, Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Tjeneste Kontaktlegeordning med direkteanrop og SMS er foreløpig ikke aktivert for denne avdeling.