Anemi hos voksne

(B80)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: Familiær forekomst av blodsykdom el. anemi?

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Ekstremt kosthold? Alkoholmisbruk?

Funn: AT? Tegn på anemi - puls, Hudblødninger? BT, blek hud og slimhinner? Glossitt, ev. rhagader i munnvikene? Generell lymfeknutesvulst, hepato- el. splenomegali? Oppfylninger i abdomen? Hemoroider? Rektal eksplorasjon? Palpabel svulst? Blod på hansken? Ev. nevrologiske utfall?

Suppl. us: Hb, LPK, TPK, SR, CRP, retikulocytter, MCV, blodutstryk, ferritin, ALP, GT, ALAT. Resultat av tester på okkult blod i avføringen

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: Familiær forekomst av blodsykdom el. anemi?

Anamnese: Komorbiditet.

Aktuell: Debut, utvikling og beskr. av symptomer. Ekstremt kosthold? Alkoholmisbruk?

Funn: AT? Tegn på anemi - puls, Hudblødninger? BT, blek hud og slimhinner? Glossitt, ev. rhagader i munnvikene? Generell lymfeknutesvulst, hepato- el. splenomegali? Oppfylninger i abdomen? Hemoroider? Rektal eksplorasjon? Palpabel svulst? Blod på hansken? Ev. nevrologiske utfall?

Suppl. us: Hb, LPK, TPK, SR, CRP, retikulocytter, MCV, blodutstryk, ferritin, ALP, GT, ALAT. Resultat av tester på okkult blod i avføringen

Vurdering: Henvises for...

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av anemi
 • avvik i andre cellerekker
 • varighet av anemien
 • andre symptomer
 • komorbiditet
 • ustabil Hb under 10 og andre alarmerende symptomer
Anemi annet enn jernmangelanemi (veiledende frist 8 uker)

Søk i NEL for "Anemi hos voksne"

Andre profesjonelle Vis 73 treff »

Sykepleie Vis 36 treff »

Annet

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.09.2018

Anemi annet enn jernmangelanemi (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av anemi
 • avvik i andre cellerekker
 • varighet av anemien
 • andre symptomer
 • komorbiditet
 • ustabil Hb under 10 og andre alarmerende symptomer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.09.2018

Hematologi

Funn og undersøkelsesresultater

Generell for blodsykdommer

 • Relevant lab - historisk
 • B-symptomer (vekttap, nattesvette, feber og trettbarhet)
 • Hepatosplenomegali
 • Lymfadenopati

Spesifikk for tilstander:

Anemi

 • MCV, retikulocytter, haptoglobin, LD, ferritin, jern, løselige transferrin respotorer,
 • Leukocytter med diff
 • Trombocytter
 • Folat/Vit B12

Leukopeni/trombocytopeni

 • Hb
 • Lpk med diff. telling
 • Folat/Vit B12
 • Infeksjonstenden/blødningstendens

Hemokromatose

 • Jernmetning, ferritin, gentest, leverprøver

Proliferative tilstander

 • Hb/lpk med diff/ tpk

MGUS

 • Skjelettsmerter/nevrologisk utfall
 • Hb, lpk, tpk, kreat, Ca, alb, immunoglobuliner

 Se alle kapiteler i veilederen

 

 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 22.09.2018
 • Sykmelding er sjelden nødvendig. Hos gravide vil jernmangelanemi ved enkelte anledninger kunne bidra til behov for sykmelding
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.


 • Sykmelding er sjelden nødvendig.
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Sykmelding er sjelden nødvendig.
 • Ved hemoglobinnivå over 11 g/100ml vil anemien i seg selv vanligvis ikke være grunn for sykmelding, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Hel eller delvis sykmelding kan være nødvendig spesielt ved fysisk belastende yrker.
 • Gradert sykmelding bør benyttes for å tilpasse belastning.
 • Ved fortsatt sykmeldingsbehov etter at hemoglobin er over 11 g/100ml eller 6 uker revurder tilstand og situasjon.Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Blodsykdommer, Postboks 300, 1714 GRÅLUM

Rolle RT Funksjon Mobil Status
Rådgivning Hematologi

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Kontaktlegeordning, Blodsykdommer

Tjeneste Kontaktlegeordning med direkteanrop og SMS er foreløpig ikke aktivert for denne avdeling.