Familiær hyperkolestrolemi

Fam/ Sos: Arvelighet for hyperkolestrolemi og hjertekarsykdom. NORRISK2

Anamnese: Debut alder for hjertesykdom.

Suppl. us: Lipidverdier og lipidhistorikk.

Fam/ Sos: Arvelighet for hyperkolestrolemi og hjertekarsykdom. NORRISK2

Anamnese: Debut alder for hjertesykdom.

Suppl. us: Lipidverdier og lipidhistorikk.

Indikasjon for gentest  - prøvetaking.
  •  6 mmol/L hos personer < 20 år
  •  7 mmol/L  hos personer 20-40 år
  •  8 mmol/L hos personer > 40 år
 
 
NKT for Familær hyperkolestrolemi https://nktforfh.no/helsepersonell/FH/utrede-FH/