Sosial pediatri

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos: -

Anamnese: -

Aktuelt: -

Funn: -

Suppl. us: -

Vurdering: -

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos: -

Anamnese: -

Aktuelt: -

Funn: -

Suppl. us: -

Vurdering: -

Obs!: Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.