SUFF-møte 4-2018 – 30. november-18

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 30. november 2018

Innhold
Sak 17-18 Møtedatoer 2019
Sak 18-18 Oppfølging av blodprøver hos fastlegen ved behandling med DMARDs
Sak 19-18 Mandat for SUFF
Sak 20-18 Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus
Sak 21-18 Kvalitetssystem for Anbefalinger om samarbeid…
Sak 22-18 Journalgjennomgang

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold