SUFF 2018-3 Møtereferat– Samhandlingsutvalg for fastleger

Referat 21. september 2018

Innhold
Sak 10-18 Henvisning tuk CT/MR/UL
Sak 11-18 Nye telefontider for konferering – Urologi
Sak 12-18 Oppfølging av nyrekreft
Sak 13-18 Avviksmeldinger mellom fastleger og sykehuset
Sak 14-18 Revisjon av lokal «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus»
Sak 15-18 Representasjon fra Indre Østfold i SUFF – orientering

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold