SUFF 2019-1 Møtereferat– Samhandlingsutvalg for fastleger

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 1. mars 2019

Innhold

  • Sak 1-19 -SUFF Saksbehandling
  • Sak 2-19 - Uklare beskjeder
  • Sak 3-19 Stell og skifte av nefrostomibandasje
  • Sak 4-19 Medisinsk samhandling – kommunalt ansatte leger
  • Sak 5-19 Fagsystem for avviksmeldinger
  • Sak 6-19 Begrenset CT-kapasitet
  • Sak 7-19 Eventuelt – Overbehandling
  • Sak 8-19 Eventuelt – For mange som henvises til pakkeforløp?

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold