SUFF 2021-1 Møtereferat – Samhandlingsutvalg for fastleger

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 27. november 2020

Innhold:

Sak 1-21 H-resepter og behov for avklaringer
Sak 2-21 ME pasientflyt - oppfølging
Sak 3-21 Skadepoliklinikken og samarbeid med fastleger og legevakter
Sak 4-21 Samarbeid og ansvarsavklaring vedrørende sykemeldinger
Sak 6-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak
Sak 7-21 Valg av fastlegerepresentant til Partnerskapsmøtet

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

pdf icon Referat-SUFF-møte-20210305.pdf