SUFF 2020-4 Møtereferat – Samhandlingsutvalg for fastleger

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 27. november 2020

Innhold:
Sak 12-20 - ME-utredning for voksne
Sak 13-20 – Samhandling ved nedtrapping A- og B-preparater
Sak 14-20 – Møtedatoer 2021
Sak 15-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

pdf icon Referat-SUFF-møte-20201127.pdf