SUFF 2020-3 Møtereferat – Samhandlingsutvalg for fastleger

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 18. september 2020

Innhold:
Sak 7-20 – Konfereringstelefon – tilgjengelighet og åpningstider ved smertepoliklinikk og hjerteavdelingen SØ
Sak 8-20 – Helsefelleskap og utpeking av fastlegerepresentanter til samarbeidsutvalgene
Sak 9-20 – Overordnet pasientforløp for eldre og skrøpelige pasienter - orienteringssak
Sak 10-20 - Infusjonsbehandling av osteoporose ved SØ - orienteringssak
Sak 11-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak  

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

pdf icon Referat-SUFF-møte-20200918.pdf