SUFF 2020-2 Møtereferat – Samhandlingsutvalg for fastleger

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 29. mai 2020

 

Innhold

Sak 4-20 – Informasjon og samarbeid under Coronapandemien 
Sak 5-20 – Erklæring om fritak fra skole og jobb   
Sak 6-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik – informasjon

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

pdf icon Referat-SUFF-møte-20200529.pdf