SUFF 2020-1 Møtereferat – Samhandlingsutvalg for fastleger

Møtereferat Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 6. mars 2020

 

Innhold
Sak 1-20 – Henvisning og Epikrisekvalitet
Sak 2-20 – Omlegging av lokasjon Ambulant Akutt Team
Sak 3-20 – Statistikk for Samhandlingsavvik - orienteringssak

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold