Veien til SUFF (Samhandlingsutvalg for Fastleger)

Involvere fastleger i utvikling av helsetjenester

En arbeidsgruppe i Østfold, etter litteraturgjennomgang, la frem resultat i form av sak til Administrativ Samarbeidsutvalg om opprettelse av SUFF. Denne rapport er basert på arbeidsgruppens  materiale og et halvt års erfaring med SUFF.

Vi har registrert en del etterspørsel og interesse fra flere HF/kommuner om hvordan SUFF ble etablert / forankret. I utgangspunktet var det ikke planlagt noen «dokumentasjon» på prosessen utover en sluttrapport til ADMS (Adminstrativ Samarbeidsutvalg).

Denne rapport er skrevet ca 1 år etter at arbeidsgruppen fremla sluttrapport og et halvt års erfaring med SUFF.  Vi har forsøkt å redigere/renskrive og tydeliggjøre prosessen noe, slik at det kan gi mening for andre.
pdf iconKlikk her for å lese hele rapporten -SUFF