Kognitiv atferdsterapi for allmennleger

Til allmennleger i Østfold.

Det starter et nytt innføringskurs i kognitiv atferdsterapi for allmennleger den 3. februar 2017. Kurset er annonsert i Kurskatalogen  og på NFKTs sider. 

Vennlig hilsen

Sverre Lundevall (Kursleder)
Bente M. Aschim (Kursleder)