Definisjoner – koronavirus

Mange nye definisjoner å holde orden på

Leger og helsepersonell på fastlegekontor bruker mye tid for å dobbeltsjekke eksponeringsrisiko og smittestatus vedr. COVID-19. Vi har utarbeidet denne oversikt etter beste evne for eget bruk på vårt legesenter. Tar gjerne imot innspill og endringsforslag.  

 
 
 


Obs! Listen for den enkelte definisjon kan variere over tid.    

 

       Jeg er syk og har symptomer. Om det skyldes Korona infeksjon, hvor kan farlig er det for meg?

 

 

 

 
       
 
Bekreftet
Isolering
   
       
Høyrisikoeksponering This image has an empty alt attribute; its file name is Confused.png
Nærkontakt

Hjemmekarantene

Mistenkt

Hjemmeisolering

Sannsynlig

Hjemmeisolering
       
Lavrisikoeksponering
Lavrisikokontakt
   
       

Kilde: fhi.no
Ikoner: https://emojipedia.org/samsung/