Fastlegeportalen i NHN

NHN- og Fastlegeportalen
29.05.15:
Noen funksjonaliteter, f.eks forklaringsfelt krever at Norsk helsenett gir nødvendige sikkerhetsklareringer. Vi regner med at disse funksjoner er på plass senest 02.06.15.

02.06.15: NHN Sikkerhetsklarering er på plass.