Sykehuset flytter – Viktige telefonnummer

Huskeliste for 2. nov 2015.

Viser til utførlig informasjonsbrev om flytting og kanalisering av ø-hjelp pasienttilstrøming. Denne liste gir rask oversikt over aktuelle telefonnummer under flyttingen.  Kontaktinformasjon for de mest brukte tilbudene
Virksomhet Avdeling Fagområde Telefon Merknad
Sykehuset Østfold Indremedisin konfereringstelefon 92996999
uklare tilstander/akuttmottak Innvalg 0 Gjelder alle fagområder: Avklar om pasient må henvises akuttmottak / legges inn eller om det er forsvarlig å behandle i KHT. Avtal ev. time på øhj.-pol neste dag eller senere Avtal behandling i KHT
hjerte 1
lunge 2
gastro 3
nyre 4
geriatri 5
endokrinologi 6
infeksjon 7
hematologi 8
Kreft 9
Ortopedi 08600 Be om vakthavende
Kirurgi 08600 Be om vakthavende iht. spesialitet.
Akuttmottak / Diagn. KAD-sløyfe Vaktansvarlig sykepl. kl. 8-16 69868250 NB! Nytt nummer vaktansv. spl Kalnes etter kl. 08 den 2.11.15*
Spl. Kalnes 2.11 etter kl. 08 69133722
Bakvakt etter kl. 16 08600
Øyeblikkelig hjelp-poliklinikk Avtales med sykehuslege. Kan ikke bestilles av eksterne
KAD (kommunal akutt døgn-plasser på Helsehuset) Helsehus Halden /Aremark 47476889 Konferer med KAD-enheten om de har plass og kan ta i mot pasienten. Er det behov for diagnostisk sløyfe SØ? Ring i så fall akuttmottaket og be om dette etter samråd med KAD
Helsehus Sarpsborg / Rakkestad 47457414
Helsehus Fredrikstad / Hvaler 69306750
Helsehus Mosseregionen 45635241
Helsehus Indre Østfold 47460900
Avtale-spesialist (AS) Kardiologi

Østlandske Hjertesenter (Per Sirnes, Moss)

Wojciech Mielczarek, Halden

Tore Johansen, Fredrikstad

Avtales med sykehuslege som avgjør bruk av AS. Kan ikke bestilles av eksterne. AS kan ta ½-ø-hjelp og kontroller
Hva endres i flytteperioden
  • SØ har konvensjonelt røntgentilbud dagtid lørdag 31/10 i Moss og Halden. Søndag 1/11 har vi dette tilbudet kun i Moss. I tillegg er det tilbud ved Askim samt mobil røntgen på Helsehuset i Fredrikstad f.o.m. lørdag 30.10 t.o.m. tirsdag 1. 11 kl. 08-21.
Hva endres ikke i flytteperioden
  • Rekvirering av ambulansetransport
  • Henvisningsrutiner for både øhj. og elektive pasienter
*NB! Nytt telefonnummer til vaktansvarlig sykepleier i akuttmottaket Kalnes fra kl. 0800 mandag den 2.11. Dette nummeret er kun for helsepersonell All informasjon legges også på sykehusets hjemmeside www.sykehuset-ostfold.no og www.fastlegeportalen.no . Kontakt Odd Petter Nilsen for mer informasjon Mobil 91794151 eller e-post odd.petter.nilsen@so-hf.no   Sykehuset Østfold flytter til Kalnes - fastleger -legevakter oktober 2015