Informasjonsbrevet Dialogen

Dialogen er et elektronisk nyhetsbrev som sendes alle helsearbeidere i Østfold og Vestby.
Det inneholder bl.a. saker som er behandlet / besluttet i Samhandlingsutvalget

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

pdf icon Dialogen_2_2019.pdf