Informasjonsbrevet Dialogen

Dialogen er et elektronisk nyhetsbrev som sendes alle helsearbeidere i Østfold og Vestby.

Det inneholder bl.a. saker som er behandlet / besluttet i Samhandlingsutvalget

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold