Henvisning til klinisk ernæringsfysiolog (KEF)

Poliklinikken ved Enhet for klinisk ernæring på Sykehuset Østfold Kalnes tar nå imot henvisninger fra fastlege.

Til grunn for henvisning må det ligge en faglig vurdering av at det er behov for henvisning til klinisk ernæringsfysiolog i spesialisthelsetjenesten. Ikke henvis kun etter pasientens ønske alene.

Bruk e-henvisningsadressen: «Ernæringsfysiologi» i HNH

Diagnoser som prioriteres er:

 • Kreftsykdommer
 • Lungesykdommer
 • Gastrointestinale sykdommer (dersom henvisning pga IBS må det av henvisningen fremgår at cøliaki og IBD er utelukket)               
 • Nevrologiske sykdommer
 • Nyresykdommer
 • Geriatriske pasienter,  Eks. underernæring
 • Habiliteringspasienter med ernæringsvansker

Henvisningen må inneholde følgende opplysninger:Vekt

 • VektVektVekt
 • Høyde
 • Vektutvikling
 • Informasjon om aktuell problemstilling, diagnose og leges vurdering
 • Informasjon om annen sykdom og sykdomshistorie

Pasientgrupper som kan henvises til klinisk ernæringsfysiologer ved andre avdelinger i Sykehuset Østfold (SØ):

 • BMI < 35 med komorbiditet eller BMI > 40: Henvises til Overvektpoliklinikken, SØ Moss
 • Psykiatri, spiseforstyrrelser: Pasienter henvises til DPS eller BUP
 • Barn, somatikk: Pasienter henvises til Barn- og ungdomsavdelingen, SØ Kalnes
 • Barn, habilitering: Pasienter henvises til KEF ved Barn – og ungdomshabilitering

Ikke tilbud ved:

 • Matallergi (ved komplisert problemstilling – henvis til Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, OUS)
 • Ukomplisert overvekt