For Fastleger nr 4 -2016

Nyhetsbrev fra Sykehuset Østfold

Innhold: Sarpsborgklinikken åpner, CT-maskinen i Askim blir ikke reparert, pasientreiser, informasjon fra senter for bildediagnostikk Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef Sykehuset Østfold Postboks 300, 1714 Grålum Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20, Sarpsborg Mob 91 79 41 51 odd.petter.nilsen@so-hf.noodd.petter.nilsen@so-hf.no> pdf icon ForFastleger_nr4_2016.pdf