For Fastleger nr. 2 – 2017

Nyhetsbrev til fastleger

I februarutgaven av For Fastleger kan dere lese om bl.a. pasienttransport, medikamentfri behandling, søvnutredning, øyeblikkelig hjelp BUP og styrket sosialpediatri
Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20, Sarpsborg Mob 91 79 41 51  odd.petter.nilsen@so-hf.no
pdf icon ForFastleger_nr2_2017.pdf