For Fastleger nr 8 – 2017

Nyhetsbrev til fastleger.

I dette nummer kan du lese om endringer isamhandling om pasientoverganger for kronikere med hjerte- og lungelidelser , klinisk utprøving ved Ryggpoliklinikken i Moss m.m. ForFastleger_nr8_2017