For Fastleger nr 6 – 2017

Nyhetsbrev til fastleger.

I dette nummer kan du lese om endringer i psykisk helsevernloven vedr. samtykkekompetanse, pasientforløp alderspsykiatri, Helt sjef!, elektronisk overføring av bilder mellom Unilabs/Aleris og SØ og kurs i lindrende behandling. 

Odd Petter Nilsen – Samhandlingssjef 

ForFastleger_nr6_2017.pdf