For Fastleger nr. 5 – 2017

Nyhetsbrev til Fastleger

Juniutgaven av For Fastleger inneholder oversikt over ferieavvikling i sykehuset, henvisningsrutine brystdiagnostisk senter, informasjon fra smerteseksjonen, avvikling av papirsvar fra radiologisk avdeling  ForFastleger_nr5_2017.pdf  . 

Odd Petter Nilsen, Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold