For Fastleger nr. 4- 2017

Nyhetsbrev til fastleger

I dette nummeret kan du lese om hvor pasienten øyeblikkelig-hjelp-pasienter skal møte på Kalnes, nytt kurs i akuttmedisin til høsten og henvisning til jerninfusjon

     ForFastleger_nr4_2017.pdf

      Odd Petter Nilsen,
      Samhandlingssjef 
      Mob 91 79 41 51