For Fastleger nr. 3 – 2018

Nyhetsbrev til fastleger i Østfold 

Innhold: Jobbe på sykehuset?, Senter for laboratoriemedisin inviterer til møte og omvisning, nytt om genteknologi og infeksjonsserologi

Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold

ForFastleger_nr3_2018.pdf