For Fastleger nr. 3- 2016

Innhold i dette nummeret:

Retningslinjer for vurdering av henvisninger til variceutredning, Kurs på Lærings- og mestringssenteret, Pilotering av IHR og Status på studie om utredning av DVT og bilder fra Vårmøtet 2016 Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef Sykehuset Østfold Mob 91 79 41 51 odd.petter.nilsen@so-hf.noodd.petter.nilsen@so-hf.no> pdf icon ForFastleger_nr3_2016.pdf