For Fastleger nr 2 -2016

Nyhetsbrev fra Sykehuset Østfold

Lansering av www.fastlegeportalen.no og Samhandlingsutvalg for fastlger m.m. Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef Sykehuset Østfold Postboks 300, 1714 Grålum Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20, Sarpsborg Mob 91 79 41 51 odd.petter.nilsen@so-hf.noodd.petter.nilsen@so-hf.no> pdf icon ForFastleger_nr2_2016.pdf