For Fastleger nr. 1-2018

Informasjonsbrev til fastleger

I dette nummeret av For Fastleger_nr 1-2018 : Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale,Endring i regler for uteblivelse og avbestillinger, pakkeforløp kreft, akuttmedisinkurs for allmennleger og legevaktspersonell. 


Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef 

Sykehuset Østfold

Mob 91 79 41 51

For Fastleger_nr 1-2018.pdf