For Fastleger nr. 3 – 2019

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Er pasienten din testet for MRSA?, åpningstider i påsken - senter for laboratoriemedisin, prosjekt journalgjennomgang, lungerehabilitering i SØ, hastegrad på henvisninger

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold