For Fastleger nr. 2-2019

Nyhetsbrev til fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Rett transport til rett pasient, ny administrerende direktør ved SØ, henvisning til klinisk ernæringsfysiolog i SØ, bruk av Entresto i allmennpraksis

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef SØ