For Fastleger nr. 1 – 2021

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Overtidskontroller ved fødepoliklinikken, endring av tilbudet ved utredning av ME/CFS, fiksering av vevsprøver og biopsier i formalin, glukosebelastning, Tilbud innen Helse og Arbeid ved fysikalsk medisin og rehabilitering, Bidra til NIS-studien - henvis pasienter med sterke isjias-smerter, Husk kreatinin ved henvisning til bildediagnostikk ifm. pakkeforløp,  Kreftpoliklinikken tester ny tjeneste for digital hjemmeoppfølging

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 

pdf icon ForFastleger_nr1_2021.pdf