For Fastleger nr. 1 – 2019

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Tilbud om «Helse og arbeid – psykisk helsevern», informasjon om overgrepsmottaket i Østfold, legevaktbil i Indre Østfold

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold