Endret kapasistet – SØ

Oversikt over kapasitetsendring (17.03.2020 kl.11:30)

På grunn av pandemi må mange av våre avdelinger og fagområder omdisponere ressurser for endrede oppgaver (slik alle andre må gjøre). Her finner du det som gjelder til en hver og for hver avdeling. 

 

Somatiske avdelinger 

 

Fagområde Avdeling Informasjon  lenke Sist oppdatert
Medisin Endokrinologi Redusert kapasitet   17.03.2020 kl.11:30
Medisin Gastroenterologi uendret    
Medisin Geriatri Redusert kapasitet   17.03.2020 kl.11:30
Medisin Infeksjoner uendret    
Medisin Kardiologi uendret    
Medisin Lungemedisin Redusert kapasitet   16.03.2020 kl.19:00
Medisin Nyremedisin Redusert kapasitet   17.03.2020 kl.11:30
Kirurgi Barnekirurgi uendret    
Kirurgi Bryst- og Endokrinkirurgi uendret    
Kirurgi Gastrokirurgi uendret    
Kirurgi Karkirurgi uendret    
Kirurgi Kjevekirurgi uendret    
Kirurgi Nevrokirurgi uendret    
Kirurgi Ortopedisk kirurgi uendret    
Kirurgi Plastikkirurgi uendret    
Kirurgi Smerteklinikken uendret    
Kirurgi Thorakskirurgi uendret    
Kirurgi Urologi uendret    
Kreft Blodsykdommer uendret    
Kreft Onkologi uendret    
Gynekologi Gynekologi uendret    
Barn Pediatri Redusert kapasitet lenke til info brev 16.03.2020 kl.14:40
Nevrologi Nevrologi uendret    
Revmatologi Revmatologi Redusert kapasitet   16.03.2020 kl.19:45
Fys. med Fys. med. og Rehabiliteirng Redusert kapasitet    16.03.2020 kl.19:50
ØNH ØNH uendret    
Øye Øye uendret    

 

--- 


Psykisk helsevern og rus

Fagområde Kort info lenke Sist oppdatert
BUP uendret    
DPS - Voksen uendret    
Habilitering- Barn uendret    
Habilitering- Voksen uendret    
TSB / Rusbehandling uendret