Avdeling for patologi

Forsinket svartid på prøver ved avdeling for patologi

Til alle våre rekvirenter:

Pga. økning i prøvevolum og og andre uforutsette hendelser må vi dessverre beregne økt svartid på prøvene.
På histologiske prøver er svartiden på nåværende tidspunkt ca. 9 uker. Prøver relatert til kreft/mistanke om kreft prioriteres og har normalt kortere svartider. For cytologiske cervixprøver er svartiden ca. 3 uker. Vi ber om merking av prøver med «cito» ikke misbrukes. Kryss av for cito når dette er nødvendig. Vi beklager meget den ulempe dette medfører. Med vennlig hilsen Lotte Gundersen avdelingssjef