Adressering av henvisninger til Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold mottar daglig henvisninger som er feiladressert. På Norsk Helsenetts adresseregister finnes alle relevante fagområder/tjenesteadresser som man kan bruke for å henvise til oss. 

Disse tjenesteadressene skal benyttes uavhengig av hastegrad.

Det finnes flere tjenesteadresser som ikke er ment for kliniske henvisninger, og litt generelt sagt så gjelder det følgende:

- Ikke-fagspesifikke tjenesteadresser (forskrivning, fellesfaglig avsenderadresse, Meldeordning m.fl.)

- Tjenesteadresser relatert til laboratoriefagene

- Tjenesteadresser relatert til PLO.

 

Videre ser vi noen gjengangere når det kommer til feiladressering. Det gjelder eksempelvis: 

- henvisninger til gastromedisin skal adresseres til Fordøyelsesykdommer

- Henvisninger til alderpsykiatri skal adresseres til Psykisk helsevern for voksne, Kalnes

 

For spørsmål om korrekt adressering av henvisning til Sykehuset Østfold så ta gjerne kontakt med oss på Samhandling@so-hf.no.