Velkommen til forelesning om ME

Katarina Lien er en av Norges eksperter og forskere på ME. Til daglig jobber hun på ME senteret på Oslo Universitetssykehus.

Sted: Blå Grotte, Fredrikstad, onsdag 10. mai kl. 118:30 - 20:30     MEDAGEN-2017
Les Mer ...

PKO ved Sykehuset Østfold

PKO ved SØ er organisert dels via Samhandlingsavdeling og dels via lokal BUP avdelinger. Det er utarbeidet hensiktsmessige samarbeidsformer mellom disse 2 praksiskonsulentgruppene og de koordineres av samme PKO-leder. Les Mer ...

Hva er nytt i versjon 3.0?

Oppdatering av fastlegeportalen til versjon 3 er utført. Små feil og justeringsbehov etter versjon oppdatering er uunngåelig, men vårt utviklerteam arbeider for fullt for å finne og korrigere slike feil. Vi beklager ulemper dette kan innebære.Les Mer ...

Fastlegeportalen versjon 3,0

Fastlegeportalen vil ha begrenset tilgjengelighet fra 25 - 26 februar pga oppdatering til versjon 3,0. Denne versjonen er såkalte «Multisite» utgave, hvor hvert HF-område i Norge har egen «Sub-site» som består av en komplett kopi av fastlegeportalen, men med egne nyheter, prosjekter, kurser og Henvisningsmaler.Les Mer ...

Til rekvirenter av pasienttransport

Vi bruker 30 millioner for mye på pasienttransport i Østfold. Pasientreiser i Østfold hadde et overforbruk på mer enn 30 millioner i 2016. Dette går direkte fra Sykehuset Østfolds budsjett,Les Mer ...