Til fastlegene i Østfold

Hjertemedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold har gjennom lengre tid hatt tid ressursutfordringer fordi det er mangel på leger ift. volumet av oppgaver. Det har gitt seg utslag i problemer med å overholde vurderingsfrister, gi korrekte ventetider og svare ut konfereringstelefonen. Vi vet at dette medfører ulemper for fastleger og pasienter. Det beklager vi.

Til orientering er dette gjort foreløpig for å minimere ulemper for alle parter:Les Mer ...

Velkommen til forelesning om ME

Katarina Lien er en av Norges eksperter og forskere på ME. Til daglig jobber hun på ME senteret på Oslo Universitetssykehus.

Sted: Blå Grotte, Fredrikstad, onsdag 10. mai kl. 118:30 - 20:30     MEDAGEN-2017
Les Mer ...

PKO ved Sykehuset Østfold

PKO ved SØ er organisert dels via Samhandlingsavdeling og dels via lokal BUP avdelinger. Det er utarbeidet hensiktsmessige samarbeidsformer mellom disse 2 praksiskonsulentgruppene og de koordineres av samme PKO-leder. Les Mer ...