Til fastlegene i Østfold

Hjertemedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold har gjennom lengre tid hatt tid ressursutfordringer fordi det er mangel på leger ift. volumet av oppgaver. Det har gitt seg utslag i problemer med å overholde vurderingsfrister, gi korrekte ventetider og svare ut konfereringstelefonen. Vi vet at dette medfører ulemper for fastleger og pasienter. Det beklager vi.

Til orientering er dette gjort foreløpig for å minimere ulemper for alle parter:Les Mer ...