Fagsystem for registrering av avvik og innspill fra fastelger

Samhandlingsavdelingen SØ har tatt i bruk [dt_sc_tooltip type="default" position="top" tooltip="Elektronisk Prosjekt Administrasjons System" target="_blank"]EPAS[/dt_sc_tooltip] for registrering av samhandlingsavvik og andre innspill fra og til fastleger. Hensikten er at kvalitetssikre prosessen for avvikshåndteringen og effektivisere arbeidet med kvalitetsutvikling innen samhandling.  

Det vil fortsatt være mulig å sende inn avviksmelding på papir eller epost. Disse avvik vil blir registrert i EPAS av Samhandlingsavdeling.
Les Mer ...