Fagsystem for registrering av avvik og innspill fra fastelger

Samhandlingsavdelingen SØ har tatt i bruk [dt_sc_tooltip type="default" position="top" tooltip="Elektronisk Prosjekt Administrasjons System" target="_blank"]EPAS[/dt_sc_tooltip] for registrering av samhandlingsavvik og andre innspill fra og til fastleger. Hensikten er at kvalitetssikre prosessen for avvikshåndteringen og effektivisere arbeidet med kvalitetsutvikling innen samhandling.  

Det vil fortsatt være mulig å sende inn avviksmelding på papir eller epost. Disse avvik vil blir registrert i EPAS av Samhandlingsavdeling.
Les Mer ...

 

Samhandlingsutvalg for fastleger - SUFF

Møtereferat 9. februar 2018
Tuneteknikeren - Møterom 405A kl. 13-15

 

Sak 1-18 Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Sykehuset Østfolds sykehusområde

Sak 2-18 Systematisk arbeid for utvikling av helsetjenester i Østfold

Sak 3-18 Kommunikasjon og samhandling i influensatider

Sak 4-18 Drøfting av SUFF-mandat i administrativt samarbeidsutvalg 8.2.18

Sak 5-18 Orientering om avviksfunksjon i Fastlegeportalen – muntlig orientering

Les Mer ...