Innleggelse uten konferering

I forbindelse med revidering av retningslinje 3 - Innleggelse i SØ, ble det i ADMS vedtatt att innleggende instans kan sende inn pasienten uten konferering, dersom konferering ikke er mulig innen rimelig tid Les Mer ...

Til legene i Sarpsborg kommune.

Vi får ofte spørsmål fra dere vedrørende utbetalingene fra kommunen, tilgang til lønnsslippene m.m. De av dere som er inne på den kommunale e-postadressen deres (et mindretall av dere) finner lønnsslippene der. Les Mer ...

Praksiskonsulentenes mening

Konfereringstelefonen har ikke fungert etter intensjonene. Ikke sjelden feiler tekniske løsningen for viderekobling av samtaler i konfereringstelefon som avslutter ubesvart etter flere minutters venting. Les Mer ...