Programmvare leverandør - Dårlig service

Den 8. mai fikk vi mail både fra NHN og CGM med beskjed om at Buypass Class 3 CA 1 utløper 9. mai. Man måtte følge installasjonsveileder og installere nye sertifikater for å kunne bruke Forskrivningsmodulen etter 9.e mai!Les Mer ...

Til fastleger i Østfold

Vi kontakter dere for å informere om samhandlingsprosjektet «Migrasjonshelse, kvinner og overvekt». Fastlegene anses som de viktigste samarbeidspartnerne for rekruttering av deltakere til dette gruppetilbudet for innvandrerkvinner.Les Mer ...

Henvisning og Wells skår

Sykehuset Østfold startet denne våren i gang med en studie, «Ri-Schedule» -Rivaroxaban i utredning av DVT, som ser på sikkerhet, pasientflyt og tar sikte på å redusere ventetid i akuttmottaket for pasienter med mistanke om DVT.Les Mer ...

Ny plattform med nye muligheter

23. mai 2015 startet vi arbeide med å bytte plattform for Fastlegeportalen. Den gamle verjson er tilgjengelig frem til all innhold er flyttet til den nye. I den ney plattformen får vi mange nye funksjonaliteter og muligheter bl.a. nyhetsbrevarkiv fra sykehus, kommuner, NAV og andre offentlige samarbeidsparter Les Mer ...