Sykehuset Østfold flytter til Kalnes 2. november kl 0800.

Informasjonsbrev til  fastleger-kommuner. Akuttmottaket på Kalnes åpner Mandag 2. nov. 2015 kl 08:00, Det er 45 dager til! Inneliggende pasienter på SØF flyttes til Kalnes mandag 2. november og tirsdag 3. november. Les Mer ...

Beskjed til fastleger kan forenkle hverdagen

Praksiskonsulenter ved SØ har tatt initiativ til innføring av en ny rubrikk i epikriser for å bedre samhandling. Fastleger er hovedadressaten til epikriser, derfor bør en kunne forvente at forfatteren av en hver epikriseLes Mer ...

Innleggelse uten konferering

I forbindelse med revidering av retningslinje 3 - Innleggelse i SØ, ble det i ADMS vedtatt att innleggende instans kan sende inn pasienten uten konferering, dersom konferering ikke er mulig innen rimelig tid Les Mer ...