Til fastleger

Sykehuset Østfold HF får mange interne og eksterne henvisninger til MR og avdeling for bildediagnostikk ser en sterk vekst av interne henvisninger. Henvisningsvolumet overstiger avdelingens tilgjengelige MR kapasitet. Les Mer ...