Pasientenes rett til behandling

Etter at den nye pasientrettighetsloven trådde i kraft 1. nov 2015 har det oppstått en situasjon hvor en og samme henvisning fra fastlege, få tre forskjellige rettighetsstatus avhengig av hvordan henvisningen adresseres. Les Mer ...