Fagsystem for registrering av avvik og innspill fra fastelger

Samhandlingsavdelingen SØ har tatt i bruk EPAS for registrering av samhandlingsavvik og andre innspill fra og til fastleger. Hensikten er at kvalitetssikre prosessen for avvikshåndteringen og effektivisere arbeidet med kvalitetsutvikling innen samhandling.  

Det vil fortsatt være mulig å sende inn avviksmelding på papir eller epost. Disse avvik vil blir registrert i EPAS av Samhandlingsavdeling.
Les Mer ...

 

Samhandlingsutvalg for fastleger - SUFF

Møtereferat 9. februar 2018
Tuneteknikeren - Møterom 405A kl. 13-15

 

Sak 1-18 Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Sykehuset Østfolds sykehusområde

Sak 2-18 Systematisk arbeid for utvikling av helsetjenester i Østfold

Sak 3-18 Kommunikasjon og samhandling i influensatider

Sak 4-18 Drøfting av SUFF-mandat i administrativt samarbeidsutvalg 8.2.18

Sak 5-18 Orientering om avviksfunksjon i Fastlegeportalen – muntlig orientering

Les Mer ...